top of page

Postnatale kinesitherapie

Whitagram-Image 11.JPG

Vanaf 6 weken na de bevalling kan er gestart worden met postnatale kinesitherapie. Bij klachten kan je al vroeger bij ons terecht.

 

De zwangerschap heeft een grote invloed op het lichaam. 

 

We besteden tijdens deze sessies aandacht aan versterking van de buikspieren, reëducatie van de bekkenbodemspieren, verbeteren van lichaamshouding en bekkenstabiliteit.

Een bijkomende bekkenbodem-specialisatie geeft Karen De Marie de mogelijkheid om inwendig onderzoek te doen. Via een biofeedback toestel kan de bekkenbodem versterkt worden indien dit nodig zou zijn. 

Een adequate bekkenbodem geeft de mogelijkheid om bijkomende versterkingsoefeningen te starten tijdens de kine als voorbereiding op sport hervatting.

Voor een voorschrift kan je je steeds wenden tot je behandelend arts.

Sporten samen met je baby

Een POWERfeestje met je mini

Steeds op dinsdagen 10.30u - 12.00u

bottom of page