Postnatale kinesitherapie

Moeder en Baby

Vanaf 6 weken na de bevalling kan er gestart worden met postnatale kinesitherapie.

 

De zwangerschap heeft een grote invloed op het lichaam. 

 

We besteden tijdens deze sessies aandacht aan versterking van de buikspieren, reëducatie van de bekkenbodemspieren, verbeteren van lichaamshouding en bekkenstabiliteit.

Een bijkomende bekkenbodem-specialisatie geeft Karen De Marie de mogelijkheid om inwendig onderzoek te doen. Via een biofeedback toestel kan de bekkenbodem versterkt worden. 

Een adequate bekkenbodem geeft de mogelijkheid om bijkomende versterkingsoefeningen te starten tijdens de kine als voorbereiding op sport hervatting.

Voor een voorschrift kan je je steeds wenden tot je behandelend arts.